jazyk

Bojová technika 1/6

8,8cm Raketenwerfer 43

8,8cm Raketenwerfer 43

1/6

Cena: 720 Kč

Schweres Wurfgerät 41 Rocket Launcher

Schweres Wurfgerät 41 Rocket Launcher

1/6

Cena: 1 290 Kč

German Anti Tank Weapons

German Anti Tank Weapons

1/6

Cena: 392 Kč

2 cm Flakvierling  38

2 cm Flakvierling 38

1/6

Cena: 2 635 Kč

7,5cm PaK 97/38

7,5cm PaK 97/38

1/6

Cena: 1 570 Kč

British Welbike

British Welbike

1/6

Cena: 490 Kč

M4A3 (105)

M4A3 (105)

1/6

Cena: 10 000 Kč